Intenzivirano vezivanje monoklonskih antijela sa Sartobind Protein A membranom

Objavljeno: 9. travnja 2020. - 8:46:06

U današnje vrijeme, biofarmaceutska industrija suočena je s potragom novih vrsta i tehnologija otkrivanja monoklonskih antitijela za razvoj cjepiva protiv COVID-19. Znanstvenici diljem svijet nastoje otkriti monoklonska antitijela koja su specijalizirana za prepoznavanje proteina i koje virus koristi za napad ljudskog respiratornog sustava. Pritom se traže rješenja koja će istovremeno utjecati na isplativost, povećanu fleksibilnost, brzinu plasiranja na tržište i učinkovitost. Intenzivirana obrada postiže se upotrebom alata s visokom propusnošću, koji najčešće dolaze kao single-use i scaled-down rješenja.

                                                    mAb proizvodnja na temelju RCC (Rapid Cycling Chromatography)

Primjena ovog koncepta u proizvodnji monoklonskih antitijela (mAb) zahtjeva nove materijale visoke propusnosti i produktivnosti. mAb procesi temeljeni na RCC (Rapid Cycling Chromatography) kromatografiji, rezultiraju visokom produktivnošću i ključan su segment u postizanju što većeg broja ciklusa u kratkom vremenu. U tu svrhu, Sartorius je razvio novu vrstu membrane koja omogućuje visoku propusnost i prijenos mase te se tako rješava ograničenja difuzionih i konvektivnih materijala.

Sartorius _0129_PG5

Sartobind Protein A za vezivanje monoklonskih antitijela

Nova Sartobind Protein A afinitetna upijajuća membrana idealan je alat za brzo kvantificiranje imunoglobulina (lg). Velika veličina pora omogućava deset puta brži protok od uobičajenih stupaca i kraće vrijeme rada. Nova „convecdiff“ membrana pokazuje izvrsnu stabilnost te se može koristiti za više od 100 ciklusa po šarži pri padovima niskog tlaka. Jedinicu je moguće koristiti pomoću šprice i izvršiti kvantifikaciju unutar 10 minuta. Također, uz pomoć adaptera, moguće je povezivanje sa sustavom tekuće kromatografije. Protein A membrana ima nisku sklonost obrađivanju i pruža vrhunske performanse u pogledu uklanjanja kontaminanata te nudi nove mogućnosti za proizvodnju kliničkih i komercijalnih lijekova.

PT_Sartobind _0035

Prednosti korištenja Sartobind Protein A membrane u procesima proizvodnje monoklonskih antijela su brojna, a mi ga preporučujemo jer:

- smanjuje broj potrebnih koraka u procesa

- ovisno o potrebama procesa, mogu se jednokratno ili ponovno koristiti

- omogućuju proces visoke produktivnosti sa smanjenom potrošnjom pufera

- pružaju potpunu fleksibilnost i skalabilnost. 

 

Primjena:

- Uklanjanje nečistoća procesa: HCP, DNA, virusa i endotoksina

- Uklanjanje nečistoća proizvoda: agregata, nabijenih čestica i izoforma. 

Tagovi:
Sartobind, vezivanje proteina, membranska kromatografija, monoklonska antitijela, COVID-19
 
Sartorius elektronske pipete, picus najpreciznija pipeta