SIMCA® | Multivarijatna analiza podataka - Sartorius Croatia
SIMCA® | Multivarijatna analiza podataka - Sartorius Croatia
SIMCA® | Multivarijatna analiza podataka - Sartorius Croatia
SIMCA® | Multivarijatna analiza podataka - Sartorius Croatia

SIMCA® | Multivarijatna analiza podataka

Napredno rješenje za analitiku podataka koje prenosi podatke u vizualno razumljive informacije. SIMCA® vam pomaže da lako vizualizirate trendove i klastere, koristeći intuitivno grafičko sučelje. Pomoću SIMCA® softvera možete analizirati varijacije procesa, prepoznati kritične parametre i predvidjeti kvalitetu konačnog proizvoda. U nekoliko klikova dobivate pregled stanja procesa. Uz sveobuhvatan set alata koji je uključen u SIMCA® softver olakšavamo vam tumačenje rezultata multivarijatnih modela.
Cijena: Na upit

Ovo rješenje je alat za istraživanje podataka. Izuzetno je moćan i pretvara podatke u dragocjene informacije koje se mogu koristiti za istinske odluke na temelju podataka. Multivarijantno modeliranje koje se koristi u SIMCA® identificira skrivene trendove i obrasce koji nisu vidljivi univarijantnim analitičkim podacima koji omogućuju da vidite što drugi ne. Grafičko sučelje je središnje za svaku analizu podataka, a SIMCA® je opremljena interaktivnim grafičkim prikazima koji omogućuju prilagodbu i izravno detaljno analiziranje, pružajući interpretaciju uzoraka podataka.

Interpretacijske sposobnosti također pružaju transparentne modele predviđanja koji ne samo da daju dobra predviđanja, već i daju mogućnost interpretacije. Direktan i jednostavan pristup vizualizaciji i interpretaciji obrazaca podataka u SIMCA® čini fantastičan alat za snimanje problema s procesima i analizu odstupanja. SIMCA® je fantastičan alat za rješavanje problema s procesima i analizu odstupanja. Bez obzira odakle dolaze vaši podaci, SIMCA® će vam pomoći da dobijete veću vrijednost, a da ne morate naučiti programirati na Matlabu, R ili Pythonu.

Prednosti programa:

  • karakterizacija i provjera sirovina te smanjenje varijabilnosti u upstream i downstream procesima
  • procjena proširenja i usporedivosti
  • povijesna analiza podataka za otkrivanje mogućnosti poboljšanih performanski procesa i dosljedniju kvalitetu proizvoda procesa stanične kulture

Video sadržaj

Što je novo u SIMCA programu?
Osnovne funkcionalnosti SIMCA programa
Webinar: OPLS u modeliranju procesa
Webinar: Spektroskopija u SIMCA 14.1 verziji

Brochure: SIMCA® - Turn data into growth
User Manual: Omics skin for SIMCA 16 Quick guide-EN-B-00075-Sartorius.pdf
User Manual: Spectroscopy skin for SIMCA 16 Quick guide-EN-B-00085-Sartorius.pdf
Validation Guide: SIMCA 16.0.2 Validation report-EN-B-00082-Sartorius.pdf