Filteri

Membranski filteri

Sartorius linija proizvodnje membranskih filtera uključuje širok izbor membranskih materijala za mikrofiltraciju veličina pora od 0.1 µm do 8 µm i za ultrafiltraciju molekulske mase od 300,000 do 1,000 Dalton.


Syringe filteri

Pouzdano uklanjanje mikroorganizama i čestica iz tekućina, zraka i plinova s Minisart® syringe filterima. Tipične primjene su klarifikacija, sterilna filtracija, priprema uzoraka, sterilno odzračivanje i medicinske primjene. Syringe filteri dostupni su u mnogo različitih veličina pora i s nekoliko hidrofilnih ili hidrofobnih membranskih materijala.


Staklena vlakna i Kvarcni Filteri

Glass fibre | quartz filters for clarification, pre-filtration, air and gas monitoring and gravimetric analysis. Minisart GF syringe filters contain a glass fibre filter with a retention efficiency of 98 %.


Filter Papiri

Širok raspon filter papira. Možete birati među kvantitativnim, kvalitativnim i kvalitativno tehničkim filter papirima, You can choose from quantitative, qualitative, qualitative-technical filter papers, upijajućih i kromatografskim filter papirima i mnogih drugih grade-a papira za posebne namjene.


 
Sartorius elektronske pipete, picus najpreciznija pipeta