Pred-obrada laboratorijske vode

Sustav za pred-obradu laboratorijske vode za proizvodnju visoko deionizirane i omekšane vode, bez magnezija i kalcija. arium® 615DI patrone sadrže visoko učinkovitu ionsku izmjenu smole da odstrane katran i anione iz vode razmjenjujući h+ i OH-. arium® 615S sustavi za omekšavanje vode su kompaktni i montirani na četiri valjka.Sustav za pred-obrada laboratorijske vode može biti lako regeneriran s natrij klor rasolom.

Nema dostupnih specifikacija za ovaj proizvod.

Tagovi:
pred-obrada laboratorijske vode, sartorius croatia
 
Sartorius elektronske pipete, picus najpreciznija pipeta