Sustavi za proizvodnju stanica

UniVessel® SU

UniVessel® SU je bioreaktor za jednokratnu upotrebu sa spremnikom koji miješa. Uz sličan dizajn kao autoklavibilna verzija, UniVessel® SU mogu se lako izmijeniti ili zamijeniti klasičnu autoklavibilnu posudu. Kao što se kompletna posuda odbacuje nakon jednog korištenja, vrijeme čišćenja, autoklaviranje i gnjavaža oko re-instalacije je eliminiran


BIOSTAT® CultiBag RM 20 optical

BIOSTAT® CultiBag RM jednokratni bioreaktor za uzgoj svih vrsta staničnih kultura, uključujući stanice sisavaca, biljne stanice, stanice insekata, matične stanice i mikrobne stanice. Paketi pokretani aplikacijom dostupni su za uzgoj od 100 ml do 300 l. BIOSTAT® CultiBag RM je jednokratni bioreaktor koji koristi agitaciju ljuljanja-gibanja s niskim sm


 
Sartorius elektronske pipete, picus najpreciznija pipeta