Filtracija

Naši uređaji i oprema za filtraciju, bilo da se radi o jednostavnim filter papirima ili mikroporoznim membranama, do najnovijih inovacija za filtraciju, ultrafiltracijskih uređaja ili uređaja za pročišćavanje proteina ili DNK, dokaz su Sartoriusove posvećenosti, kvalitete i inovativnog dizajna.