Centrifugalni ultrafiltracijski uređaji | Vivaspin® jedinice - Sartorius Croatia

Centrifugalni ultrafiltracijski uređaji | Vivaspin® jedinice

Sa svojim širokim rasponom kapaciteta, Sartorius ultrafiltracijski centrifugalni koncentratori nude optimalno rješenje za bilo koju primjenu koncentracije ili razmjene pufera. Naša inovativna tehnologija omogućuje izravno obnavljanje uzorka koncentrata i sprječava isušivanje uzorka. Lako čitljiva ispisana ljestvica pojednostavljuje izračunavanje rezultata koncentracije. Centrifugalne jedinice su siguran i jednostavan pribor za koncentraciju uzorka.
Cijena: Na upit

Novi centrifugalni koncentrator Vivaspin® Turbo 15 RC

Novi centrifugalni koncentratori Vivaspin® Turbo 15 RC osiguravaju korisnicima pristup opcijama RC i PES membrana. Kombinacija nove RC membrane s vrhunskim dizajnom Vivaspin® Turbo osigurava najveći oporavak u najbržem mogućem vremenu.

  • jedinstvena ponuda membrana
  • najbrže brzine koncentracije
  • najveća površina membrane 8,1 cm2

Centrifugalni uređaji za vaše potrebe ultrafiltracije

Vivaspin®️ Turbo 15 PES

Ultrafiltracijske jedinice kapaciteta od 4 - 15 ml s dvostrukim vertikalnim PES membranama i elegantnim unutarnjim dizajnom za najbržu koncentraciju uzorka s najvećim oporavkom. UV tehnologija omogućuje glatki prijelaz između membrane i plastičnog kućišta, omogućavajući prikupljanje kompletnog koncentriranog uzorka u jedinstveni spremnik prilagođen pipeti.

Vivaspin® 500

Sartorius Vivaspin® 500 ultrafiltracijski centrifugalni mikro koncentratori za uzorke od 100 µl do 500 µl. Koriste se za koncentraciju bioloških uzoraka, a oporavak koncentrata > 90% postiže se za manje od 30 minuta.

Vivaspin® 2

Sartorius Vivaspin® 2 ultrafiltracijski centrifugalni koncentratori za uzorke od 0,4 ml do 2 ml. Dostupni su u varijanti s PES i Hydrosart® membrana te membranama od celuloznog triacetata, čime se nudi najveća fleksibilnost za optimizaciju procesa. Vivaspin® 2 kombinira brzinu klasičnih Vivaspin® proizvoda s niskom unutarnjom površinom i površinom membrane kako bi postigao vrhunski oporavak od vrlo razrijeđenih otopina.

Vivaspin® Turbo 4

Centrifugalni koncentratori za ultrafiltraciju za uzorke od 2 do 15 ml. Dizajniran je s dvostrukim vertikalnim membranama za najbržu koncentraciju uzorka s najvećim oporavkom. UV tehnologija omogućuje glatki prijelaz između membrane i plastičnog kućišta, omogućavajući prikupljanje kompletnog koncentriranog uzorka u jedinstveni spremnik prilagođen pipeti.

Vivaspin® 6

Sartorius Vivaspin® ultrafiltracijski koncentratori za volumene od 2 ml do 6 ml. Jedinice su pogodne za koncentraciju uzoraka protutijela, bjelančevina, nanočestica i virusa. Vrhunske PES membrane u dvostrukom vertikalnom dizajnu osiguravaju brzu koncentraciju uzoraka i visoki oporavak.

Vivaspin® 15R

Sartorius Vivaspin® 15R koncentratori za ultrafiltraciju s Hydrosart® membranom za uzorke od 4 do 15 ml. Membrane od regenerirane celuloze idealne su za veliku brzinu oporavka i vrlo nisku adsorpciju.

Vivaspin® 20

Sartorius Vivaspin® 20 ml centrifugalni koncentratori za ultrafiltraciju od 5 ml do 20 ml. Vivaspin® 20 ima dvostruke vertikalne membrane za neusporedivu brzinu filtracije i veću koncentraciju. Za veću fleksibilnost procesa, Vivaspin® 20 dostupan je s jedinstvenim dodacima i radnim metodama.

Centrisart® I

Jedinice spremne za upotrebu - za male volumene (≤ 2,5 ml), namijenjene odvajanju proteina od tvari niske molekulske mase. Centrisart® I jedinice spremne su za upotrebu za centrifugalnu ultrafiltraciju malih volumena, za odvajanje proteina od tvari male molekularne težine u biološkim uzorcima.

Vivacon® 500

Vivacon® 50 centrifugalni koncentratori za ultrafiltraciju uzoraka od 0,5 do 2 ml. Koriste se za brzu koncentraciju DNA i izmjenu pufera do 500 µl uzoraka. Korištenje Hydrosart® membrana rezultira velikim oporavkom razrijeđenih uzoraka.

Application Note: Concentration of Mammalian Cell Culture Supernatants with Vivaspin® Turbo 15 PES and Amicon® Ultra-15 Devices
Application Note: Concentration of a Low Molecular Weight Peptide – Concentration of an 8 kDa Peptide Fragment with Vivaspin 6 Ultrafiltration Devices
Application Note: Concentration of Low Molecular Weight Peptides - Concentration of Peptides with Vivaspin 500 Ultrafiltration Devices Alan R.
Catalog: Lab Ultrafiltration and Purification Products
Datasheet: Vivaspin® Turbo 4 and 15 PES and RC
Flyer: Improve Your Protein Recoveries
Poster: Laboratory Ultrafiltration - The Most Complete Product Range
Poster: Laboratory Ultrafiltration - How to Choose the Optimal Device & Method
Poster: Laboratory Ultrafiltration - Product Qualification Guide
Product Guide: Vivaspin® Turbo 15 RC