Uzorkivači zraka

Mikroorganizmi prisutni u zraku predstavljaju potencijalan rizik za proizvode i sirovine. Kako bi se minimizirao rizik, koriste se uzorkivači zraka uz metode prikladne za evaluaciju čestica, gljivica, spora i mikroorganizama - čak i za viruse i bateriofage. Osim uzorkivača zraka, Sartorius mediji za rast omogućuju vam dobivanje kvalitativnih i kvantitativnih rezultata.