Politika zasebnosti

Vodja obdelave podatkov

Sartorius Croatia – Libra Elektronik d.o.o. s sedežem v Zaprešiću, Savska 45a, je upravitelj obdelave vaših osebnih podatkov.

Sartorius Croatia – Libra Elektronik d.o.o. je samostojni gospodarski subjekt in ni del Sartorius AG, Minebea Intec GmbH ali Fibar group S.A., vendar pri svojem poslovanju uporablja blagovne znamke Sartorius, Minebea Intec in Fibaro na podlagi partnerskih pogodb za prodajo in servisiranje naprav in izdelkov.

Politika zasebnosti velja za vse osebne podatke uporabnikov, ki jih zbiramo in obdelujemo neposredno ali preko naših partnerjev.

Osebni podatek je vsak podatek, ki se nanaša na fizično osebo, katere identiteta je ugotovljena ali se lahko ugotovi na posreden ali neposreden način.

Obdelava podatkov je vsako dejanje, ki se izvaja na osebnih podatkih, kot so zbiranje, shranjevanje, uporaba, pregled in prenos osebnih podatkov.

Ta pravilnik ne velja za anonimne podatke. Anonimni podatki so podatki, ki jih ni mogoče povezati z določeno fizično osebo.

Podjetje in kontaktni podatki pooblaščene osebe za obdelavo podatkov

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo uporabo vaših podatkov, nas najprej kontaktirajte na naslednje kontakte:

Sartorius Croatia – Libra Elektronik d.o.o.

Savska 45a, 10290 Zaprešić

tel: +385 1 3340 290

mail: gdpr@sartorius.hr

Kako zbiramo vaše osebne podatke?

Sartorius Croatia – Libra Elektronik d.o.o. obdeluje vaše osebne podatke med drugim v naslednjih primerih:

 • če nas kontaktirate neposredno, npr. preko spletnih strani sartorius.hr, sartorius.si, minebea-intec.com.hr, minebea-intec.ba ali pametna-kuca.com ter vseh poddomen, ki izhajajo iz navedenih osnovnih domen, da bi zahtevati informacije o izdelkih in storitvah;
 • če izdelek ali storitev kupite neposredno pri nas;
 • če se odzovete na naše akcije neposrednega trženja, na primer tako, da izpolnite odzivno kartico ali vnesete podatke na spletu na naši spletni strani;
 • če so nam druge družbe znotraj Sartorius AG, Minebea Intec GmbH ali tretje osebe posredovale vaše osebne podatke;
 • če so nam drugi poslovni partnerji posredovali vaše osebne podatke na dovoljen način;
 • če smo vaše osebne podatke prejeli iz drugih virov (npr. od posrednikov za poslovne naslove).

Če posredujete podatke v imenu druge osebe, morate zagotoviti, da je ta oseba seznanjena s tem pravilnikom o zasebnosti, preden to storite. Če ste mlajši od 16 let, nam ne posredujte nobenih informacij brez soglasja staršev ali skrbnika.

Pomagajte nam, da bodo vaši podatki posodobljeni, tako da nas obvestite o morebitnih spremembah vaših kontaktnih podatkov ali nastavitev.

Katere podatke o vas lahko zbiramo?

O vas lahko zbiramo naslednje vrste podatkov:

 • Kontaktni podatki ► ime, naziv, naslov, kontaktna številka, e-poštni naslov, številka faksa, ID številka
 • Zanimanja ► informacije o vaših zanimanjih za izdelke in storitve, ki jih ponuja Sartorius Croatia – Libra Elektronik d.o.o.
 • Uporaba spletnega mesta ► način uporabe našega spletnega mesta, vključno z informacijami, zbranimi s piškotki in drugimi tehnologijami za analizo obiskov spletnega mesta.
 • Fotografije in video posnetki ► v primeru predstavitev izdelkov in storitev, sejmov in drugih podobnih dogodkov lahko dogodek pospremimo s fotografiranjem ali snemanjem video materiala, ki ga kasneje objavimo na spletni strani Sartorius Hrvaška - Libra Elektronik doo. in povezanih strani na družbenih omrežjih, ki jih samostojno urejamo.
 • Informacije o prodaji in servisu ► informacije o nakupih, o podpori in storitvah, vključno s pritožbami in zahtevami.
 • Podatki o zgodovini strank ► raven zadovoljstva strank, prejete ponudbe, informacije o nakupu izdelka, konfiguracija, datum nakupa, datum naročila, datum dostave, informacije o garanciji.
 • Uporaba naprave in storitev ► način uporabe vaše naprave in storitev, ki jih ponuja naprava
 • Podatki o konfiguraciji naprave ► informacije o funkcijah vaše naprave in trenutnih nastavitvah (prepoznanih s serijsko in/ali popisno številko naprave).
 • Tehnični podatki o napravi ► informacije o trenutnem ali preteklem delovanju naprave in komponent
 • Podatki o mestu namestitve ali dostave naprave/izdelka

Kako se lahko uporabljajo vaši podatki?

Uporaba osebnih podatkov v skladu s predpisi EU o varstvu osebnih podatkov mora biti utemeljena na podlagi ene od zakonskih »podlag«, podlage za vsako uporabo osebnih podatkov pa smo dolžni vzpostaviti v teh pravilih.

Podpora strankam in trženje – za odgovarjanje na vprašanja ter zagotavljanje novic in ponudb

Sartorius Croatia – Libra Elektronik d.o.o. zbira podatke (kontaktne podatke in interese, podatke o zgodovini strank) in jih lahko uporablja (podatke o prodaji in storitvah, podatke o konfiguraciji naprave in tehnične informacije o napravi), da oceni, katere novice in ponudbe vas najverjetneje zanimajo, ter da vas glede ponudb glede nanje kontaktira vašim interesom. Sartorius Croatia – Libra Elektronik d.o.o. lahko omenjene podatke deli s Sartorius AG in Minebea Intec GmbH, da se odzove na vaše zahteve in vam zagotovi natančnejšo ponudbo.

 • Utemeljitev uporabe:
 • Privolitev, zakoniti interes.
 • Zakoniti interes:
 • Ta obdelava temelji na zakonitem interesu Sartorius Croatia – Libra Elektronik d.o.o. za promocijo in zagotavljanje informacij o svojih izdelkih in storitvah. Temeljne pravice in svoboščine obstoječih in potencialnih strank se pretehtajo v primerjavi z interesi Sartorius Croatia – Libra Elektronik d.o.o. za obdelavo osbenih podatkov za navedeni namen.
 • Izbira:
 • Soglasje za neposredno trženje lahko kadarkoli prekličete. Stranka lahko tudi ugovarja obdelavi podatkov za zgoraj navedene namene.

Prodaja in servis – za obdelavo vaše prodaje, konfiguracije in servisa vaše naprave

Sartorius Croatia – Libra Elektronik d.o.o. bo zbiral kontaktne podatke, podatke o konfiguraciji naprave, tehnične informacije o napravi, informacije o prodaji in servisu ter podatke o zgodovini strank, ko pri nas kupite, servisirate ali popravite napravo kot del prodaje ali storitve, vključno z zahtevami za garancijo in preverjanje, in bo uporabil jim zagotavljajo storitve, ki ste jih zahtevali, in vas obveščajo o težavah, povezanih z vašo napravo. Do teh informacij lahko dostopata družbi Sartorius AG ali Minebea Intec GmbH z namenom reševanja tehničnih ali drugih težav, povezanih z zagotavljanjem prej omenjenih storitev.

Posredovanje osebnih podatkov za namene prodaje in servisiranja naprave je pogodbena obveznost in v kolikor jih ne posredujete, bo to vplivalo na pravilno izvedbo pogodbe ali jo celo onemogočilo.

 • Utemeljitev uporabe:
 • Izvedba pogodbe, zakoniti interesi.
 • Zakoniti interes:
 • Ta obdelava temelji na zakonitem interesu Sartorius Croatia – Libra elektronik d.o.o. za ohranjanje najvišjih standardov prodaje, storitev in izdelkov iz svoje ponudbe. Temeljne pravice in svoboščine kupcev se pretehtajo v primerjavi z interesi Sartorius Croatia – Libra elektronik d.o.o. za obdelavo osebnih podatkov strank za navedeni namen.
 • Izbira:
 • Stranka lahko glede na svojo specifično situacijo kadarkoli ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov.

Pravne obveznosti družbe Sartorius Croatia – Libra Elektronik d.o.o. – doseganje skladnosti z našimi pravnimi obveznostmi do organov pregona, regulativnih in pravosodnih organov

Sartorius Croatia – Libra Elektronik d.o.o. veljajo zakoni Hrvaške in so jih dolžni spoštovati. To vključuje posredovanje vaših podatkov organom kazenskega pregona, regulativnim in pravosodnim organom ter tretjim strankam v sodnem postopku v zvezi s postopki ali preiskavami kjer koli na svetu, kjer se zahteva. Kjer je dovoljeno, vam bomo tako zahtevo naslovili neposredno ali vas vnaprej obvestili o odgovoru, razen če bi to vplivalo na preprečevanje ali odkrivanje kriminala..

Zagotavljanje osebnih podatkov za izpolnitev zavezujočih zahtev po vaših podatkih je zakonska obveznost, ki je odvisna od konkretne zahteve.

 • Utemeljitev uporabe:
 • Zakonska obveznost; uveljavljanje, uresničevanje ali obramba pravnih zahtevkov.
 • Izbira:
 • Nobenega ni

Prenos na tretje osebe

Osebni podatki se lahko posredujejo tretjim osebam, če za prenos obstaja pravna podlaga.

Vaši osebni podatki se lahko prenesejo na naslednje subjekte:

 • Sartorius AG in Minebea intec GmbH
 • pogodbeni partnerji in storitve

Varovanje zasebnosti vaših podatkov je trajno in Sartorius Hrvaška – Libra Elektronik d.o.o. izvaja vse potrebne ukrepe za njihovo zaščito v skladu z veljavnimi predpisi in dobrimi praksami. Osebne podatke obdelujemo na varen način, vključno z zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito obdelavo in pred izgubo.

Vsi vaši podatki so shranjeni na naših varnih strežnikih in varnih strežnikih naših podizvajalcev ali poslovnih partnerjev (ali varnih kopijah v papirni obliki) ter se do njih dostopa in jih uporablja v skladu z našimi varnostnimi politikami in standardi (ali enakovrednimi standardi naših podizvajalcev ali poslovnih partnerjev).

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Zgoraj navedena uporaba vaših osebnih podatkov je dovoljena v skladu s predpisi EU o varstvu osebnih podatkov na podlagi naslednjih glavnih pravnih podlag:

 • ko ste privolili v obdelavo (privolitev);
 • kadar je to potrebno za sklenitev ali izvedbo pogodbe;
 • za namen izpolnjevanja zakonskih obveznosti;
 • za namen zakonitih interesov Sartorius Croatia – Libra Elektronik d.o.o. merjeno glede na vaše pravice glede varstva osebnih podatkov
 • kadar je to potrebno za pravne namene (lahko obstajajo uporabe, ki so dovoljene iz drugih razlogov); v tem primeru bomo osnovo prepoznali in vas obvestili v najkrajšem možnem času.

Kako varujemo vaše podatke?

Za zaščito in vzdrževanje varnosti, celovitosti in razpoložljivosti vaših podatkov uporabljamo različne varnostne ukrepe, vključno s šifriranjem in avtentikacijo.

Med drugim uporabljamo naslednje ukrepe:

 • strogo omejen osebni dostop do vaših podatkov po načelu "potrebno vedeti" in samo za namen, s katerim ste obveščeni;
 • varen prenos zbranih podatkov;
 • namestitev požarnih zidov na IT sisteme za preprečevanje nepooblaščenega dostopa;
 • stalni nadzor dostopa do informacijskih sistemov z namenom odkrivanja in preprečevanja zlorabe osebnih podatkov;
 • nadzorovan in nadzorovan dostop do prostorov.

Kako dolgo hranimo vaše podatke?

Osebne podatke hranimo in obdelujemo le toliko časa, kolikor je potrebno za izvršitev določenega zakonitega namena, razen če veljavni predpisi za določen namen ne določajo daljšega obdobja hrambe. V primeru dajanja soglasja za trženje podatke hranimo toliko časa, dokler je soglasje preklicano, torej do preklica. V primeru zavrnjenih ponudb, kjer soglasje za trženje ni podano, podatke v zvezi s ponudbo hranimo do preklica, v primeru, da zahtevate izbris, pa bodo izbrisani takoj.

Osebni podatki, ki niso več potrebni, so nepovratno anonimizirani ali uničeni na varen način.

Kako nas kontaktirati? Kakšne so vaše pravice do varstva podatkov in vaša pravica do pritožbe pri organu za varstvo podatkov?

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z uporabo vaših podatkov, nam pišite na gdpr@sartorius.hr.

Prav imate:

 • prosite, da vam zagotovimo dodatne informacije o tem, kako uporabljamo vaše podatke;
 • da vam zagotovimo kopijo osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali;
 • da prejmemo osebne podatke o vas, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in – kjer je to tehnično izvedljivo – da te podatke brez ovir prenesemo drugemu upravljavcu, če obdelava vaših podatkov temelji na vaši privolitvi. in se izvaja na avtomatiziran način;
 • prosite, da posodobimo morebitne netočnosti v podatkih, ki jih imamo;
 • zahtevate izbris vseh podatkov, v zvezi s katerimi nimamo več pravne podlage za uporabo;
 • v primerih, ko obdelava temelji na privolitvi in ​​je povezana s kakršnim koli neposrednim trženjem, prekliče svoje soglasje z učinkom v prihodnje, da se tako posebna obdelava ustavi;
 • ugovarjati kakršni koli obdelavi (vključno s profiliranjem) na podlagi zakonitega interesa zaradi vaše specifične situacije, razen če so razlogi za izvajanje takšne obdelave močnejši od pravice do varstva osebnih podatkov;
 • prosite, da omejimo način uporabe vaših podatkov, na primer med obdelovanjem pritožbe.

Za vašo uporabo teh pravic veljajo določene izjeme za zaščito javnega interesa (npr. preprečevanje ali odkrivanje kaznivih dejanj), naših interesov (npr. pravne obveznosti) ali pravic in svoboščin drugih. Če uveljavljate katero od teh pravic, bomo preverili veljavnost vaše pravice in odgovorili brez odlašanja, najkasneje v enem mesecu. V zahtevnejših primerih ali v primeru prejema večjega števila zahtev se ta rok lahko podaljša za dodatna dva meseca, o čemer vas bomo obvestili.
Sartorius Croatia – Libra Elektronik d.o.o. bo vaše podatke obdelal na zakonit in varen način. Če menite, da Sartorius Croatia – Libra Elektronik d.o.o. z vašimi podatki ravna na nezakonit način in ga v sodelovanju z nami ne morete rešiti, imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu (Agencija za varstvo osebnih podatkov – AZOP).

V Zaprešiću, januar 2024.