Projekti Evropske unije

Ime projekta

„Komercializacija rešitev myScal za digitalizacijo in avtomatizacijo preciznih industrijskih in laboratorijskih kalibracijskih postopkov" šifra projekta KK.03.2.2.06.0067

Kratek opis projekta

MyScal je edinstvena programska rešitev za digitalizacijo in avtomatizacijo kalibracijskih postopkov tehtnic, uteži in pipet, torej kalibracijo merilnih naprav in etalonov. Ideja o rešitvi je nastala kot posledica notranjih potreb laboratorija Sartorius Croatia, strategija razvoja pa temelji na prodaji drugim laboratorijem in zunanjim uporabnikom, ki uporabljajo storitve laboratorija, zato mora biti enostavna in intuitivna za osebje laboratorija (vodja laboratorija, QM, merilci), ampak in drugi uporabniki. MyScal je orodje, ki je potrebno, da lahko merilne instrumente kot osnovo natančnosti in kakovosti spremljamo in uporabljamo v vseh segmentih, od raziskav, razvoja do proizvodnje zdravil, hrane, kemičnih izdelkov, medicine, tehnologije. MyScal omogoča povezavo z vso laboratorijsko opremo preko ethernet komunikacije. Komunikacija z bazo poteka prek aplikacijskega programskega vmesnika (API). Za shranjevanje, pridobivanje in dodatno obdelavo podatkov iz baze skrbi spletni API.

Za razliko od trenutnih programskih rešitev, ki ne omogočajo neposrednega prenosa podatkov iz merilne naprave, inovativna programska rešitev omogoča visoko stopnjo avtomatizacije in digitalizacije z uporabo e-dokumentov. Vsi odčitki imajo možnost ročnega vnosa/popravljanja. MyScal uporabniku posreduje analitične podatke o merilnih instrumentih in ocenjuje njihovo kritičnost ter spremlja življenjsko pot procesov, v katere so vključeni. Programska rešitev je na voljo v angleškem in nemškem jeziku, uporabniki pa bodo lahko vnašali besedilo in ustvarjali lastne bližnjice v jeziku po lastni izbiri. MyScal je varnostno orodje, ki pohitri delo, dvigne kakovost in poskrbi, da so vsi v merilni verigi prepričani, da je sledljivost popolnoma na najvišji ravni, s čimer omogoča večjo dobičkonosnost in zmanjšuje tveganje napak.

Programska rešitev myScal bo komercializirana v obliki:

 1. myScal Lab in myScal Industry
 2. myScal storitev kalibracije

Uspešna izvedba projekta ima številne vplive na razvoj celotnega gospodarstva zaradi naslednjih dejstev:

 • vodi do povečanja konkurence in povečanja učinkovitosti gospodarstva;
 • vpliva na stabilnost cen in sili velika podjetja v tržne in proizvodne spremembe;
 • je pomembno sredstvo tehnološkega razvoja;
 • daje pobudo za novo zaposlovanje in prestrukturiranje gospodarstva;
 • povečuje socialno in ekonomsko mobilnost prebivalstva;
 • spodbuja internacionalizacijo malih in srednje velikih podjetij;
 • spodbuja delovanje pospeševalnikov, skladov tveganega kapitala in zasebnih investitorjev.

Uspešna izvedba projekta bo imela prispevek za uporabnike inovativne rešitve, industrijo, kalibracijske laboratorije in raziskovalno skupnost. Ko govorimo o industriji, ima projekt največji vpliv na farmacevtsko industrijo, to je industrijo zdravil, kjer obstajajo številni standardi, predpisi, poročila in zahteve pristojnih institucij. Življenjski cikel zdravil kot glavnih farmacevtskih izdelkov je zapleten. Veliko število podpornih industrij je nenehno vključenih v farmacevtsko industrijo, od temeljnih (predkliničnih) in kliničnih raziskav, preko proizvodnje in prodaje do upravljanja izdelkov po izteku patenta. Njihova oprema za merjenje sestave zdravil oziroma snovi in ​​materialov zahteva visoko stopnjo natančnosti, od sestave izdelka pa je na koncu odvisna tudi diagnoza in zdravljenje bolnikov. Iz navedenega je razvidno, da projekt prispeva k reševanju enega ključnih družbenih izzivov, to je zdravja in kakovosti življenja ljudi.

Cilji in pričakovani rezultati projekta

Cilj projekta je komercializacija inovativne programske rešitve za digitalizacijo in avtomatizacijo kalibracijskih postopkov tehtnic, uteži in pipet, razvojna strategija pa temelji na prodaji laboratorijem in zunanjim uporabnikom, ki običajno uporabljajo laboratorijske storitve ter zagotavljanju kalibracijskih storitev. Rešitev je bila razvita tako, da je mogoče merilne instrumente kot osnovo natančnosti in kakovosti spremljati in uporabljati v vseh segmentih – od raziskav in razvoja do proizvodnje zdravil, hrane, kemičnih izdelkov in drugih segmentov industrije. S predmetnim projektom bo prijaviteljevo poslovanje prilagojeno komercializaciji inovativnih izdelkov in kalibracijskih storitev, kar bo prispevalo k povečanju prihodkov in novih zaposlitev.

Projekt bo neposredno prispeval k doseganju kazalnikov preko:

 • poslovanje prijavitelja;
 • posameznik/poslovna panoga (laboratoriji, trgovina, farmacevtska industrija)
 • celotno gospodarstvo

Skupna vrednost projekta in znesek, ki ga sofinancira EU (v HRK)

 • Skupna vrednost projekta je 3.620.066,32 HRK
 • Skupna vrednost projekta (upravičeni stroški) je 3.331.662,06 HRK
 • Delež EU pri financiranju projekta znaša 1.679.452,47 HRK

Obdobje izvajanja projekta

01.01.2020. - 01.01.2022.

Kontakt za več informacij

e-mail: igranic@sartorius.hr

Povezave