Opseg poslovanja

Opseg poslovanja - Sartorius Croatia

Naši inovativni i visokotehnološki instrumenti, potrošni materijal i usluge za biofarmaceutsku i prehrambenu industriju te akademski sektor, rezultat su nastojanja da odgovorimo na sve veće zahtjeve za poboljšanom kvalitetom, učinkovitošću i usklađenošću sa zakonskim regulativama.

Maksimalno pojednostavljujemo vaš svakodnevni rad proizvodima koji su u potpunosti prilagođeni potrebama istraživačkih laboratorija i zahjevima bioprocesa. Od potrošnog materijala, proizvoda za istraživanje i razvoj, kontrolu kvalitete i biofarmaceutsku proizvodnju, do vlastitih programa te usluga servisa i umjernog laboratorija, naša sofisticirana rješenja mjerilo su kvalitete u području znanosti.

Laboratorijska oprema

Laboratorijska oprema u našem asortimanu svoju primjenu nalazi u farmaceutskoj, kemijskoj i prehrambenoj industriji, kao i brojnim adakemskim i istraživačkim institucijama. Naša rješenja za vaganje, filtraciju, pipetiranje te mikrobiološku kontrolu osiguravaju pouzdane i učinkovite analize i rezultate, omogućujući ubrzani znanstveni napredak. Saznajte više

Bioprocesna tehnologija

Naša bioprocesna tehnologija objedinjuje rješenja za filtraciju, fermentaciju, kultivaciju stanica, membransku kromatografiju i upravljanje tekućinama te kontrolu procesa i analizu podataka. Optimizaciju proizvodnje i preliminarnih koraka u razvoju procesa, postižemo „single-use“ rješenjima te inovativnim softverskim aplikacijama i senzorima za praćenje i razvoj procesa. Saznajte više

Servisne usluge

Nudimo vam širok spektar servisnih usluga - od klasičnog servisa, popravaka, kalibracije do instalacije, IQ/OQ kvalifikacije i preventivnog održavanja kako bi vam osigurali stalnu produktivnost rada i funkcionalnost uređaja. Naši servisni tehničari pružaju vam tehničke smjernice i podršku prilikom nastanka problema s vašim instrumentom. Saznajte više

Umjerni laboratorij

U našem akreditiranom laboratoriju vršimo usluge umjeravanja mjernih instrumenata prema europskom standardu HRN EN ISO/IEC 17025:2017. Umjeravamo vage, utege i pipete te obavljamo usluge zakonske ovjere vaga i utega. Sve postupke, dokumentaciju i upravljanje opremom, popratili smo najsuvremenijom opremom i našim inovativnim softverom myScal®. Saznajte više