Servisne usluge

Servisne usluge - Sartorius Croatia

Pouzdan i renomirani servisni centar za vašu opremu

Servis i tehnička podrška od samih su početaka bili naši prioriteti u poslovanju. Kvalitetan i profesionalan servis bitna je stavka za svakog korisnika naših uređaja, stoga smo kontinuirano ulagali u naše potencijale kako bi krajnjim korisnicima omogućili brzu i pouzdanu uslugu. Tijekom godina, usluge servisa i podrške znatno su porasli, a naš dosadašnji uspjeh svakako možemo temeljiti na njima. Zbog povećanja opsega aktivnosti servisa, naše servisne tehničare redovito educiramo u skladu s potrebama rada, kako bi našim parterima pružili adekvatna rješenja - od rješavanja najjednostavnijih upita do temeljitog servisa. Kvaliteta usluga, osim što je postala sinonim za naš servis, znatno je doprinijela zauzimanju renomirane pozicije na tržištu koja nas kontinuirano vodi ka proširenju područja rada, nastanku novih poslovnih pothvata i stalnog napredovanja u tom području.

Korisnicima nudimo niz različitih servisnih usluga prilagođenih njihovim potrebama:

  • klasični servis/popravci
  • kalibracije
  • instalacije
  • IQ/OQ kvalifikacije
  • preventivno održavanje

Širokim spektrom usluga, našim sadašnjim i budućim korisnicima koji rade u području razvoja procesa, kliničkim fazama ili komercijalnoj proizvodnji, omogućujemo adekvatnu servisnu uslugu, kojom osiguravamo da vaši sustavi i uređaji nesmetano rade, bez potencijalnog rizika od neočekivanog prekida rada.