Analitičke laboratorijske vage

Analitičke laboratorijske vage imaju čitljivost od 0,1 mg i kapacitet između 60 g i 520 g.

Visoko precizne laboratorijske vage, dizajnirane su sa zatvorenim mjernim posudama kako bi se izbjegli utjecaji strujanja prašine i zraka. Mogu uključivati ​​opcije otpornosti na vibracije, prijenosa podataka, automatizacije i različitih raspona kapaciteta.

Zašto odabrati analitičku vagu?

Analitičke laboratorijske vage najčešće su vage u laboratorijima. Imaju maksimalni kapacitet vaganja između 60 g i 520 g, s čitljivošću od 0,1 mg, a obično se koriste za vaganje malih uzoraka. Ponekad se laboratorijske vage s čitljivošću od 0,01 mg ili 10 µg nazivaju i analitičkim vagama. Odaberite između posebno dizajniranih posuda za vaganje, nosači uzoraka i softverske aplikacije za pojednostavljenje vaših procesa vaganja i laboratorijskih tijekova rada.