Testovi za detekciju mikoplazme

Mikoplazme su uobičajeni kontaminanti staničnih kultura u biofarmaceutskoj industriji. Bez uzrokovanja vidljivih promjena u kulturi, mikoplazma može doseći visoke koncentracije, bez utjecaja na fizikalne promjene stanične kulture, pa može ostati neotkrivena. Otkrivanje DNA mikoplazme konvencionalnim metodama je radno intenzivno, dugotrajno i može potrajati do četiri tjedna kako bi se postigao rezultat. Sada, Sartorius real-time PCR kit nudi brzo i jednostavno rješenje za ranu detekciju u svakoj od faza vašeg procesa, bilo da radite screening u laboratoriju ili testiranje na proizvodnoj liniji.