Centrifugalne jedinice

Sa svojim širokim rasponom kapaciteta volumena, Sartorius ultrafiltracijski centrifugalni koncentratori nude optimalno rješenje za svaku primjenu koncentracije ili izmjene pufera. Naša patentirana tehnologija omogućuje izravan povrat uzorka iz koncentrata i sprječava isušivanje uzorka - za sigurno i jednostavno koncentriranje uzorka.