Arium® Comfort Kit - Sartorius Croatia

Arium® Comfort Kit

Potrošni materijali za sustave laboratorijske vode. Od uložaka za pred-obradu preko pakiranja za poliranje i RO-membrana do kompleta za nadogradnju pronaći ćete sve što vam je potrebno za svakodnevni rad s arium® laboratorijskim sustavima za pročišćavanje vode.
Cijena: Na upit

Specifikacije

Izvor: www.sartorius.com

Datasheet: arium® Cartridge Sets — for ultrapure water systems