CellCelector uređaji za probir i izolaciju stanica

CellCelector je potpuno automatizirani sustav za snimanje i odabir stanica, razvijen za pregled, odabir i izolaciju pojedinačnih stanica, klastera, sferoida i organoida, kao i pojedinačnih staničnih klonova i priraslih kolonija. Na temelju velike brzine skeniranja i skupljanja koja rezultira brzim pronalaskom stanica, CellCelector je kompatibilan s aplikacijama za analizu RNK jedne stanice i prikladan za izolaciju živih stanica. U kombinaciji s tehnologijom Nanowell, CellCelector je savršen sustav za visokoučinkovito kloniranje pojedinačnih stanica ili testove izlučivanja pojedinačnih B-stanica u otkrivanju protutijela, kao i izolaciju rijetkih stanica (npr. CTC) za naknadnu analizu.

Često postavljana pitanja

Da, CellCelector može izolirati žive i fiksne stanice.

Kako bi se stanice oporavile s osušene površine, treba ih prethodno namočiti u PBS-u (npr. 24 sata unaprijed) budući da se stanice oporavljaju pomoću kontrolirane aspiracije tekućine.

Nema intrinzičnog dead volume i odgovarajućeg gubitka stanica tijekom oporavka stanica.

CellCelector se može staviti u biosigurnosni ormarić (vaš ili prilagođeni, kojeg osigurava Sartorius) ili u naš Inkubator FlowBox. Potonji ne samo da pruža sterilnu okolinu, već i regulaciju temperature, CO2 i vlažnosti i tako podržava uzgoj osjetljivih stanica.

Nažalost, ne. CellCelector je opremljen snažnom robotskom rukom koja potencijalno može naštetiti korisnicima. Kako bi ih zaštitili, CellCelector mora biti instaliran unutar kućišta sa sigurnosnom bravom. U trenutku kada je kućište otvoreno, sigurnosna brava odmah prekida snagu motora. Sva kućišta ponuđena za CellCelector opremljena su takvom sigurnosnom bravom. Za primjene koje ne zahtijevaju sterilnost nudimo CellCelector PCR Hood.