Richard Zsigmondy in izvori filtrirne tehnologije Sartorius

četrtek, 09.12.2021. - 12:00

Sartorius je vedno tesno sodeloval z znanstvenoraziskovalnimi ustanovami in raziskovalci pri poenostavitvi procesov in spodbujanju znanstvenega napredka. V sodelovanju z Nobelovim nagrajencem in profesorjem na univerzi Georg-August v Göttingenu Richardom Zsigmondyjem je nastalo novo podjetje - leta 1927 je bilo ustanovljeno Membranfiltergesellschaft (podjetje za membranske filtre). Z vzponom biotehnologije je to podjetje izstopalo kot zgodovinsko jedro današnjega bioprocesnega poslovanja.

Iniciator membranske filtracije

Richard A. Zsigmondy (1865-1929) je bil avstrijski raziskovalec, osredotočen na študij koloidne kemije, veje kemije, ki je šele začela cveteti. Koloidi so drobni delci ali kapljice na mikro in nanometrski lestvici, ki so fino razporejeni v drugem materialu. Leta 1903 je Zsigmondy z izumom ultramikroskopa v sodelovanju s fizikom Henryjem Siedentopfom lahko vidno zaznal koloidne delce.

Štiri leta pozneje, leta 1907, je sprejel povabilo univerze v Göttingenu, da postane profesor in direktor Inštituta za anorgansko kemijo. Tam je skupaj s svojim kolegom znanstvenikom Wilhelmom Bachmannom razvil sintetično membrano in ultrafine filtre z določeno velikostjo por, skozi katere se lahko ločijo koloidi. Leta 1918 je Zsigmondy patentiral svojo proizvodno metodo.

Richard Zsigmondy je leta 1925 prejel Nobelovo nagrado za kemijo. Nobelov odbor je ponudil naslednjo razlago, zakaj je bil Zsigmondy tistega leta zaslužen za nagrado: "Za njegov prikaz heterogene narave koloidnih raztopin in za metode, ki jih je uporabljal, ki so od takrat postale temelj sodobne koloidne kemije.

Zanimivo dejstvo je, da je Zsigmondy Nobelovo nagrado prejel leta 1926 - leto kasneje. Ker prvotno imenovani kandidati za leto 1925 niso izpolnjevali zahtev Alfreda Nobela, nagrada ni bila podeljena nobenemu od kandidatov. Po statutu se lahko v takem primeru nagrado odloži leto kasneje, da bi jo podelili znanstveniku, ki si jo je res zaslužil – v tem primeru je bil to Richard Zsigmondy.

Proizvodnja filtrov kot osnova Sartoriusovega poslovanja

Potencial teh membranskih filtrov je prepoznal Sartorius, ki je podprl njihove nadaljnje raziskave. Sartorius je v sodelovanju z Richardom Zsigmondyjem in drugimi delničarji leta 1927 ustanovil Membranfiltergesellschaft mbH (MFG), podjetje, ki proizvaja membranske filtre. Zsigmondy je svoje patente prenesel na podjetje in mu je bilo zaupano vodenje znanstvenega dela podjetja do svoje smrti leta 1929.

Leta 1950 je Membranfiltergesellschaft objavil oglas za membranske filtre. Logotip podjetja je bil porcelanasti filtrirni aparat, v katerega so bili nameščeni membranski filtri.

Leta 1950 je Membranfiltergesellschaft objavil oglas za membranske filtre. Logotip podjetja je bil porcelanasti filtrirni aparat, v katerega so bili nameščeni membranski filtri.

V zgodnjih začetkih poslovanja je bil primarni poudarek na nadaljnjih raziskavah in razvoju membranskih filtrov. Zaradi tega se je MFG dolga leta financiral iz takratne osnovne dejavnosti, kasneje pa se je od šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko se je začela industrijska proizvodnja membranskih filtrov, počasi razvijala v dobičkonosno poslovno enoto. 1978 MFG je v celoti integriran v podjetje. S širitvijo obsega za farmacevtsko industrijo in industrijo pijač ter odprtjem prvega proizvodnega obrata v tujini v Puerto Ricu leta 1982 se je proizvodnja filtrov razvila v temelj Sartoriusovega poslovanja. Filtracija je postala ena od Sartoriusovih temeljnih tehnologij – že več kot 90 let.

Izvirno besedilo je bilo vzeto z uradne spletne strani Sartorius.