Kozmetička industrija

Oprema koja se koristi u procesu proizvodnje kozmetičkih proizvoda, mora biti izrađena od čvrstih materijala, kako bi izdržala mehanička i kemijska oštećenja. Naši robusni uređaji upravo su namijenjeni sigurnom procesu proizvodnje proizvoda u kozmetičkoj industriji - od analizatora vlažnosti za vaše sirovine, do filtracijskih sustava, pipeta, sustava za ultračistu vodu i podloga, naša rješenja osiguravaju da svoje proizvode plasirate na tržište na higijenski siguran i provjeren način, uz poštivanje zahtjeva dobre proizvođačke prakse.