Microsart® @media posudice - Sartorius Croatia
Microsart® @media posudice - Sartorius Croatia
Microsart® @media posudice - Sartorius Croatia
Microsart® @media posudice - Sartorius Croatia
Microsart® @media posudice - Sartorius Croatia
Microsart® @media posudice - Sartorius Croatia

Microsart® @media posudice

Microsart® @media posudice napunjene su različitim vrstama agar medija, sterilno pakirane i spremne za upotrebu. Zajedno s Microsart® @filter jedinicama, uvode potpuno novi koncept prijenosa agara i membrane za ispitivanje mikrobiološkog sustava. Inovativni, aktivni poklopac Microsart® @media omogućava prijenos membrana bez dodira iz baze Microsart® @filter, čime se smanjuje rizik od sekundarne kontaminacije na apsolutni minimum.
Cijena: Na upit

Mikroorganizmi u tekućinama kvantificiraju se metodom membranske filtracije. Temeljna prednost ove metode je u tome što omogućuje precizno detektiranje bakterija, kvasca i plijesni. Transfer membranskog filtera na agarni medij, kritični je korak koji može biti izvor sekundarne kontaminacije, posebice ako se prilikom prijenosa koristi pinceta. Linija proizvoda Microsart® @media smanjuje rizik od sekundarne kontaminacije jer se prijenos vrši bez fizičkog dodirivanja. Proizvodi Microsart® @media u potpunosti ispunjavaju najstrože standarde osiguranja kvalitete, pružajući dosljedne i pouzdane rezultate, kao i uštedu vremena. Kao rezultat kombiniranog razvoja, aktivni poklopac @media savršeno se uklapa u bazu Microsart® @filtera za lagan i pouzdan prijenos membranskog filtera na agarni medij. Uz to, unutarnji poklopac koji se može podići pruža pristup odabranim kolonijama nakon inkubacije za daljnju analizu.

Prednosti:

  • jednostavnost korištenja - savršeno uklapanje u bazu Microsart® @filtera, omogućuje vrlo jednostavan i lak prijenos membranskog filtera na agarni medij, bez izvlačenja lijevka s baze
  • sigurnost i pouzdanost - prijenos membrane bez fizičkog dodirivanja isključuje manipulaciju, minimizirajući glavne izvore sekundarne kontaminacije, što rezultira najboljim uvjetima rasta za pouzdane rezultate
  • ušteda vremena - inovativno zatvaranje pomoću "klika", omogućuje brzo i jednostavno uklanjanje lijevka nakon filtracije

Datasheet: Microsart ® @media — Advanced System for Touch-free Membrane Transfer