Vzorčevalniki zraka

Mikroorganizmi v zraku predstavljajo potencialno tveganje za kontaminacijo izdelkov in surovin. Za uspešno mikrobiološko testiranje kakovosti zraka je nujno vzpostaviti, izvajati in vzdrževati uradni sistem nadzora biokontaminacije za vaš proces. Za to aplikacijo se uporabljajo vzorčevalniki zraka kot zanesljiva in validirana metoda spremljanja zraka. Vzorčevalniki zraka zaznavajo delce, glive, spore in mikroorganizme v zraku – celo viruse in bakteriofage. Naprave za vzorčenje zraka Sartorius se uporabljajo za spremljanje kakovosti zraka v farmacevtski, biotehnološki in prehrambeni industriji ter za meritve okolja in varnosti pri delu.

Vzorčevalniki zraka MD8

Vzorčevalniki zraka MD8 so na voljo v dveh različicah - MD8 Airscan® in prenosni vzorčevalnik zraka MD8 Airport. Obe možnosti naprave se uporabljata za učinkovito detekcijo mikroorganizmov v zraku.

BACTair™ mediji

BACTair™ mikrobiološki mediji za testiranje mikrobiološke kakovosti zraka v kombinaciji z vzorčevalnikom zraka MD8 Airport ("impaction" metoda).

Želatinasti filtri

Želatinski filtri v kombinaciji z vzorčevalniki zraka MD8 (metoda želatinskega filtra) se uporabljajo za zbiranje mikrobov in virusov v zraku.

Ali so vaše metode spremljanja zraka skladne z novimi določbami Priloge 1 EU GMP?

Nova izdaja Priloge 1 EU GMP določa, da ne sme biti: kontaminacije z mikrobi (vzorec zraka CFU/m³) med kvalifikacijo čistih prostorov razreda A niti kontaminacije z živimi delci (vzorec zraka CFU/m³) med spremljanjem okolja in osebja. v čistih prostorih razreda A.

Preberite, katere spremembe prinaša novi EU GMP Annex 1 za mikrobiološko spremljanje zraka v čistih prostorih in kako vzpostaviti kakovostno strategijo nadzora kontaminacije v vaših proizvodnih procesih.