Uzorkivači zraka

Mikroorganizmi koji se prenose zrakom, predstavljaju potencijalan rizik za kontaminaciju proizvoda i sirovina. Za uspješno ispitivanje mikrobiološke kvalitete zraka, bitno je uspostaviti, implementirati i održavati formalni sustav kontrole biokontaminacije vašeg procesa. Za tu primjenu, koriste se uzorkivači zraka, kao pouzdana i validirana metoda praćenja zraka. Uzorkivači zraka detektiraju čestice, gljivice, spore i mikroorganizme u zraku - čak i viruse i bakteriofage. Sartorius uređaji za uzorkovanje zraka koriste se za praćenje kvalitete zraka u farmaceutskoj, biotehnološkoj i prehrambenoj industriji te za mjerenja u okviru zaštite okoliša i zaštite na radu.

MD8 uzorkivači zraka

MD8 uređaji za uzorkovanje zraka dolaze u dvije varijante - MD8 Airscan® i MD8 Airport prijenosni uzorkivač zraka. Obje opcije uređaja, koriste se za učinkovito otkrivanje mikroorganizama u zraku.

BACTair™ podloge

BACTair™ podloge za ispitivanje mikrobiološke kvalitete zraka u kombinaciji s MD8 Airport uzorkivačem zraka ("impaction" metodom").

Želatinozni filteri

Želatinozni filteri u kombinaciji s MD8 uzorkivačima zraka (metoda želatinoznog filtera) koriste se za prikupljanje mikroba i virusa koji se prenose zrakom.

Jesu li vaše metode praćenja zraka usklađene s novim odredbama EU GMP Annexa 1?

Novo izdanje EU GMP Annexa 1 specificira da ne smije postojati: mikrobna kontaminacija (uzorak zraka CFU/m³) tijekom kvalifikacije čiste sobe stupnja A, kao niti kontaminacija održivim česticama (uzorak zraka CFU/m³) tijekom praćenja okoliša i osoblja u čistim sobama stupnja A.

Pročitajte koje promjene donosi novi EU GMP Annex 1 za mikrobiološko praćenje zraka u čistim sobama i kako uspostaviti kvalitetnu strategiju kontrole kontaminacije u vašim proizvodnim procesima.