Uzorkivači zraka

Mikroorganizmi prisutni u zraku predstavljaju potencijalan rizik za proizvode i sirovine. Za uspješno ispitivanje mikrobiološke kvalitete zraka, koriste se uzorkivači zraka s metodama prikladnim za evaluaciju čestica, gljivica, spora i mikroorganizama - čak i za viruse i bateriofage. Sartorius uređaji za uzorkovanje zraka koriste se za praćenje kvalitete zraka u farmaceutskoj, biotehnološkoj i prehrambenoj industriji te za mjerenja u okviru zaštite okoliša i zaštite na radu.