Laboratorij

Dobra praksa pipetiranja: Kako pravilno pipetirati?

četvrtak, 25.11.2021. - 11:00

Iako je pipetiranje uobičajena praksa u većini laboratorija, uvijek postoji rizik od pogrešaka. Propusti tijekom pipetiranja mogu se lako spriječiti poznavanjem osnova dobre prakse pipetiranja, kao i odabirom odgovarajuće pipete za vaše potrebe. U nastavku donosimo najčešće pogreške prilikom pipetiranja te savjete za ispravno pipetiranje i održavanje pipeta.

Pipetiranje se možda čini jednostavnim zadatkom, međutim, uz različite korisničke tehnike i kvalitetu same pipete, vaši rezultati mogu znatno oscilirati i biti ugroženi. Kako bi minimizirali greške prilikom pipetiranja, donosimo vam niz praktičnih savjeta za optimizaciju postupka pipetiranja, uz pomoć kojih možete poboljšati rezultate ispitivanja.

Kako minimizirati greške pipetiranja?

1. Svakodnevno čistite i provjeravajte svoje pipete

Svakodnevnom brigom o pipeti minimizirate rizik od kontaminacije. U suprotnom, povećava se mogućnost rizika, stoga je bitno očistiti pipetu prije i poslije svake upotrebe.

2. Upoznajte se s ispravnim tehnikama pipetiranja

Prije svakog pipetiranja potrebno je napraviti određeni redoslijed postupaka kojim ćete osigurati ispravnost pipetiranja:

  • prethodno navlažite vrh pipete
  • držite pipetu okomito kad uvlačite tekućinu
  • tijekom uvlačenja vrh lagano uronite u tekućinu
  • držite pipetu pod kutom od 45 stupnjeva tijekom ispuštanja
  • prislonite vrh pipete na bočnu stijenku spremnika.

3. Koristite odgovarajuće pipete

Važno je koristiti pipetu s maksimalnim volumenom najbližim volumenu koji planirate uvlačiti i ispuštati. Točnost vašeg ispitivanja poboljšat će se ako je korišteni volumen blizu nominalnog volumena. Primjerice: ako trebate dozirati 20 μL, pipeta od 200 μL bila bi manje precizna u usporedbi s pipetom od 20 μL koja bi bila idealna. Odgovarajuću pipetu za vašu aplikaciju, možete pronaći u našem priručniku Praktični savjeti za odabir pipeta i nastavaka za pipete.

4. Koristite prikladne nastavke za pipete

Odaberite odgovarajuće nastavke za pipete koji savršeno odgovaraju vašoj pipeti kako biste imali točne i ponovljive rezultate. Slijedite upute dobavljača pipete o ispravnim nastavcima za pipete kako biste omogućili dobro brtvljenje između nastavka i vrha pipete. Propuštajući ili loši nastavci mogu uzrokovati do 50% pogreške u pipetiranom volumenu.

5. Prilagodite pipetu vašem okruženju

Preporučuje se da svoju pipetu i svu opremu za ispitivanje prilagodite ambijentalnim uvjetima, posebno ako su izloženi drugačijim temperaturnim uvjetima. Tako će biti manje varijabli okoline koje utječu na vaše rezultate.

6. Odmorite tijekom pipetiranja

Ako često u svom radu imate dugotrajne, ponavljajuće postupke pipetiranja, napravite pauzu (ako je moguće). Ovime ne samo da ćete minimizirati rizik od pojave oštećenja gornjih dijelova tijela uzorkovanih radom, već ćete odmoriti um, mišiće i oči. Umor često zna biti uzrok dekoncentracije koja dovodi do pogrešaka, stoga i rezultati značajno ovise o vašem tempu rada. Ako izvodite istraživanja koja su vremenski ograničena i ne možete se odmoriti, ne zaboravite održavati ispravno držanje. Za veću efikasnost, poželjno je koristiti ergonomske pipete koje će lako prianjati vašoj ruci i biti jednostavne za korištenje.

Savjeti za pravilnu pohranu i rukovanje pipetama

1. Koristite odgovarajući stalak za pipete kad ih ne koristite

Preporučujemo korištenje odgovarajućih stalaka za pipete kako biste pipete držali u okomitom položaju i izbjegli potencijalnu kontaminaciju.

2. Čistite i dekontaminirajte pipete prije upotrebe

Čišćenje i održavanje pipete ne mora biti komplicirano. Jednostavno obrišite vanjski dio pipete sa 70%-tnim etanolom, posebno kraj osovine.

3. Ne pretjerujte s volumenom iznad dozvoljenih granica

Korištenje pipete izvan opsega njezinog dozvoljenog volumena može oštetiti pipetu, stoga uvijek provjerite koristite li pipetu unutar dozvoljenih granica.

4. Umjeravajte pipete svakih 6 - 12 mjeseci

Pipete treba umjeravati svakih 6 - 12 mjeseci, ovisno o učestalosti upotrebe i vašim laboratorijskim potrebama. Preporučujemo da sastavite odgovarajući raspored održavanja i provjerite ga s ostalim osobljem u laboratoriju. Pipete možete umjeriti u našem umjernom laboratoriju u kojem koristimo najnoviju tehnologiju i opremu. Kako bi vam olakšali održavanje i umjeravanje pipeta, korisnicima naših usluga omogućili smo pristup našem myScal® programu u kojem možete vidjeti periodiku umjeravanja pipeta, kao i evidenciju svih pipeta.

Ako želite saznati više o dobroj praksi pipetiranja, tehnikama pipetiranja i praktičnim savjetima za svakodnevni rad, slobodno nam se obratite! Za sve zainteresirane korisnike već dugi niz godina održavamo Akademiju pipetiranja na kojoj možete naučiti sve navedeno ili nadopuniti svoje postojeće znanje i vještine.

Povezani sadržaj